สร้างรายได้ง่าย ๆ เริ่มต้นไปกับธุรกิจท้องถิ่น..

ธุรกิจท้องถิ่น

การสร้างรายได้ คือการหาปัจจัยสำคัญที่เอาไว้ใช้สำหรับการดำรงชีวิตหรือการดูแลครอบครัวที่จำเป็นจะต้องมีหรือก็คือเงิน การมีเงินเองก็จำเป็นที่จะต้องมีการหาเงินหรือรายได้เข้ามาเพื่อเอาไว้ใช้ในการดำรงชีวิตของตัวเองและครอบครัว โดยการหาเงินรูปแบบที่สามารถทำได้ง่ายคือการหางานทำหรือการหาอาชีพที่เป็นหลักแหล่งเอาไว้ให้แก่ตัวเอง แต่การทำงานในแต่ละวันของสถานที่ทำงานหรือบริษัทของตัวเอง การได้รับรายได้จากทางนี้เองก็ยังอาจจะไม่พอใช้จ่ายกับการใช้ชีวิตของตัวเองหรือกับครอบครัวของตัวเอง ดังนั้นแล้วการสร้างรายได้ด้วยการไปเป็นลูกจ้างของเจ้าของธุรกิจในบางที่เองก็อาจจะไม่ได้รับรายได้ที่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายของตัวเองกับครอบครัว จึงจำเป็นที่จะต้องหาอาชีพเสริมหรือเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมาเพื่อให้มีช่องทางการรับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการสร้างช่องทางสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทาง คือ การสร้างธุรกิจท้องถิ่น
ทำไม่ต้องเป็นธุรกิจท้องถิ่น ??
การทำธุรกิจ คือการทำงานหรือสร้างช่องทางหารายได้อีกช่องทางหนึ่งโดยเป็นการประกอบอาชีพที่จะเป็นในเรื่องของการผลิตสินค้าหรือการให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนหรือเงินมาเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของตัวเอง และการทำธุรกิจเองก็ต้องมีเรื่องของการคิดแบบแผนและวางแผนเอาไว้ก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจเอาไว้ เพราะหากเริ่มทำธุรกิจและดำเนินการต่อไปโดยไม่มีแบบแผนที่แน่นอนก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องของการทำธุรกิจที่กำลังทำอยู่ได้
การทำธุรกิจท้องถิ่น คือการทำธุรกิจที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่มีวัสดุหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นผลผลิต ซึ่งการทำธุรกิจรูปแบบนี้จะบอกได้เลยว่า เป็นธุรกิจที่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายเพียงแค่สำรวจท้องที่ของตัวเองให้ดีว่าแหล่งท้องที่ ๆ ตัวเองกำลังอยู่นั้นมีปัจจัยหรือวัสดุและวัตถุดิบที่จะสามารถมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอยู่หรือไม่ หากมีการเริ่มต้นทำธุรกิจท้องถิ่นจะเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ด้วยต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำทำให้ผลต่างของกำไรที่ทำอาจจะมากหรือน้อยอยู่ที่คุณภาพของตัวสินค้าและบริการของตัวเราเองที่จะมีการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากน้อยขนาดไหน และการกระจายข่าวสินค้าหรือโฆษณาให้มีผู้ที่สนใจในตัวสินค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างรายได้จากช่องทางการทำธุรกิจท้องถิ่นด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ
การทำธุรกิจท้องถิ่นส่วนใหญ่ผู้ที่ทำจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตวัสดุหรือวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่าย ทำให้ไม่จำเป็นที่จะต้องวุ่นวายในเรื่องของการหาแหล่งเหล่านั้นเพื่อมาผลิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจใช้บริการของธุรกิจตัวเอง